ANUNCI DE CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ “CENTRE EXCURSIONISTA AMICS DELS MUNTANYES”

En l’Assemblea General Extraordinària de l’Associació “CENTRE EXCURSIONISTA AMICS DELS MUNTANYES” celebrada el dia 18 de març de 2021 en la seu social situada en l’antiga Fàbrica Pilen d’Ibi, es va acordar iniciar el procés electoral per a elecció de membres de la Junta Directiva, conforme al que es disposa en els arts. 47 i següents dels Estatuts de l’Associació.

En el punt Primer de l’Ordre del dia es va aprovar el següent CALENDARI ELECTORAL:

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS: 22/03/2022

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES: DES DEL 6/04/2022 FINS Al 12/04/2022

ESTUDI I ACCEPTACIÓ DE LES CANDIDATURES: 20/04/2022

DIVULGACIÓ I IMPUGNACIONS: FINS Al 26/04/2022

CELEBRACIÓ DE LES ELECCIONS (VOTACIÓ): 29/04/2022

IMPUGNACIONS: FINS Al 05/05/2022

RESOLUCIÓ D’IMPUGNACIONS I PROCLAMACIÓ: 11/05/2022

En virtut del que es disposa en l’art. 48 dels Estatuts, la convocatòria electoral romandrà exposada en la seu de l’Associació durant un període mínim de 10 dies i un màxim de 15, en el qual figurarà la llista de socis amb dret a vot, perquè els interessats puguen interposar les reclamacions oportunes.

Les candidatures hauran de presentar una llista amb el nom del President, Vicepresident o Vicepresidents, Secretari, Tresorer i Vocals, així com un total de 23 avals.

El termini per a presentar candidatures finalitza el 12 d’abril de 2022.

En cas que existira una única candidatura que reunira tots els requisits exigits, els seus components seran proclamats com a membres de la nova Junta Directiva.

Si són diverses les candidatures vàlides, se celebraran les eleccions en la seu social el dia 29 d’abril de 2022. En cas d’empat, es donarà com a guanyadora la candidatura encapçalada per qui té el número de soci més antic.

En el punt Segon punt de l’Ordre del dia es va aprovar la composició de la Junta Electoral, quedant designats els següents socis:

José Sola García

Dolores Oliver López

Juan José Verdú Monllor

Francisca Vilaplana Morant

María Dolores Cerdà Iváñez

Reunidos els anteriors socis en finalitzar l’Assemblea, acorden per unanimitat que el càrrec de President de la Junta Electoral recaiga en el soci José Sola García.

El càrrec de Secretari de la Junta Electoral, conforme al que es disposa en l’art. 52 dels Estatuts, serà exercit pel Secretari de l’Associació Sr. José Vicente Verdú Gisbert.

En el Tercer punt de l’Ordre del dia es va aprovar la composició de la Mesa Electoral, quedant designats els següents socis:

María Angeles Coloma Sanchís per ser el soci de més edat, que exercirà com a President.

Miriam Cortés Belda per ser el soci de menor edat, que exercirà com a Secretari.

Javier Berbegal Montaner va ser triat per sorteig entre els assembleistes.

José Antonio Agulló Valls va ser triat per sorteig entre els assembleistes.

En el Quart punt de l’Ordre del dia es va aprovar, conforme al que es disposa en l’art. 57 dels Estatuts, que tots els membres de la Junta Directiva passen a compondre la Junta Gestora durant el període de temps que transcorrerà des del dia d’inici de la fase de presentació de candidatures (6/04/2022) fins al  dia que concloga el termini de presentació de candidatures (12/04/2022).

RECLAMACIONS: Conforme al que es disposa en l’art. 54 dels Estatuts, les reclamacions en matèria electoral es formularan davant la Junta Electoral en el termini de 3 dies des que es va notificar la decisió impugnada. Les reclamacions seran resoltes també en el termini de 3 dies des que van ser presentades.

A Ibi, a 19 de març de 2022

Please follow and like us:
Pin Share

0 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Recibimos soporte de / Vam rebre suport de

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies